Vereniging Een
HandreikingSymposium narcisme


Vereniging Een Handreiking organiseert symposium Het gezicht van narcisme. Tijdens dit symposium gaat het over omgaan met mensen met narcistische persoonlijkheid.


Voor naasten van psychisch zieken


Vereniging Een Handreiking werd in 1996 opgericht. De vereniging heeft als grondslag de Bijbel en aanvaardt, als daarop gegrond, de Drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld in de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. De vereniging is er met name voor familieleden die met de zorg van de psychiatrische patiënt te maken hebben. Ook andere personen of (kerkelijke) instanties die met deze problematiek geconfronteerd worden, kunnen met hun vragen bij onze vereniging terecht. Degenen die de grondslag en de doelstelling onderschrijven, kunnen lid worden van de vereniging. De doelen van vereniging Een Handreiking vindt u hieronder.

Wilt u een regio-avond (terug)luisteren?

Belangenbehartiging


De vereniging kan namens de familie optreden als vertegenwoordiger naar instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en pastoraat.


De vereniging zal, indien nodig, streven naar verbetering van de kwaliteit van de zorg in instellingen en pastoraat.


Eveneens wil Een Handreiking de problematiek rondom psychisch zieken onder de aandacht brengen van de kerken en de media.

Ondersteunen


De vereniging wil de familie van psychisch zieken ondersteunen met handreikingen.


De vereniging wil kerkenraden handreikingen geven wanneer ze op huisbezoek gaan bij psychisch zieken.

Voorlichting geven


De vereniging verzorgt op aanvraag presentaties en lezingen over onderwerpen rondom het zijn van familie of naastbetrokkene van mensen met een psychische ziekte.


Waar mogelijk vindt overleg plaats met zorginstellingen om de belangen van familieleden en andere betrokkenen voor het voetlicht te brengen.

ANBI


Vereniging Een Handreiking is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het nummer waarop wij bij de belastingdienst bekend zijn is 813687937. Omdat wij ANBI instelling zijn mag u giften als aftrekpost meenemen in uw belastingaangifte. Als ANBI instelling zijn wij verplicht gegevens te publiceren, u vindt deze via onderstaande link. Ons rekeningnummer is NL52 RABO 0331 5295 99 t.n.v. Vereniging Een Handreiking.

Comité van aanbeveling

Ds. G.H. Molenaar, Genemuiden

Ds. J. Roos, Barneveld

Dr. R. Seldenrijk, Zeist

Drs. S. Stoop, Tuil


Ds. J.J. Tanis, Tholen

Dr. J. van der Wal, Dordrecht

Drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam

Ds. Th. L. Zwartbol, Urk

Bestuursleden

Interne linkBestuursleden

Wim Visser

Voorzitter

voorzitter@eenhandreiking.nl

Marianne Linge

Secretaris

info@eenhandreiking.nl

Jan van Hell

Penningmeester

penningmeester@eenhandreiking.nl

Mariëlle Bouwman-Brand

Bestuurslid

info@eenhandreiking.nl

Carolien Nijsse-Boogaard

Bestuurslid

info@eenhandreiking.nl

Jenny Neuteboom

Bestuurslid

info@eenhandreiking.nl

Annemarie Visser

Bestuurslid

info@eenhandreiking.nl

Wilt u vereniging Een Handreiking steunen?
Uw donatie is meer dan welkom en betekent
heel veel voor dierbaren.

Ik wil doneren ›